Mijn Drenten van Drentenpassie, Drentse Patrijs, Drentsche patrijs Drentse Patrijshond

Gezondheidsinventarisatie

Ik wil graag inventariseren hoe het staat met de gezondheid en het gedrag van de Drentsche Patrijshond. Bent u eigenaar van een Drentsche Patrijshond, dan zou ik u vriendelijk willen verzoeken een e-mail te sturen met vermelding van de gezondheids- en gedragssituatie van uw Drent, de stamboomnaam, het stamboomnummer en de geboortedatum. Dit geldt ook voor inmiddels overleden Drenten of indien u uw Drent heeft overgeplaatst.

De reden waarom ik deze inventarisatie doe is om in beeld te krijgen hoe het nu werkelijk staat met de gezondheid en het karakter van de Drent. Ik maak mij daar namelijk zorgen over. Zo komt bij de Drent veel epilepsie voor. Eigenaren staan vaak niet stil bij het feit dat het in het rasbelang is dit te melden bij de fokker of rasvereniging. Één geval is dan misschien geen reden tot actie, maar meerdere gevallen wel. Op het voorkomen van epilepsie ligt een taboe. Terwijl het o zo belangrijk is gevallen te melden. Alleen dan kan een fokker risico’s op herhaling/verergering beperken. Dat is niet alleen in het belang van de toekomstige Drenten bezitter, maar ook in het belang van het ras. Tegenwoordig zie ik ook veel extreem bange Drenten. Hoewel enige terughoudendheid (kat uit de boom kijken) bij de Drent niet vreemd is, is het absoluut niet wenselijk dat ze angstig dan wel agressief gedrag vertonen. Een Drent is geen doetje maar dat betekent nog niet dat het daarom normaal gevonden moet worden dat ze agressief gedrag vertonen of in het ergste geval mensen mogen bijten.

Ik wil benadrukken dat mijn inventarisatie niet bedoeld is om fokkers aan de schandpaal te nagelen. Een fokker die verkondigt dat er bij hem geen erfelijke afwijkingen voorkomen heeft of tot nu toe veel geluk gehad of houdt zichzelf voor de gek. We fokken nu eenmaal met levend materiaal en dat neemt altijd risico’s met zich mee. Zaak is het risico zo klein mogelijk te houden en dat kan alleen door openheid.

Daarom nogmaals het verzoek om een e-mail te sturen, ook als uw Drent geen gezondheidsen en/of gedragsproblemen heeft, met vermelding van de gezondheids- en gedragssituatie van uw Drent, de stamboomnaam, het stamboomnummer en de geboortedatum. Dit geldt ook voor inmiddels overleden Drenten of indien u uw Drent heeft overgeplaatst. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

A5.JPG Drentsche Patrijshond, Drentse Patrijs, van Drentenpassie A9.JPG Drentsche Patrijshond, Drentse Patrijs, van Drentenpassie

Laatste wijziging 03-08-2017 17:12:58.  ©Bob Eskes