Mijn Drenten van Drentenpassie, Drentse Patrijs, Drentsche patrijs Drentse Patrijshond

Artikelen over fokken, gezondheid en gedrag

Onderstaande linken verwijzen naar artikelen en onderzoeken over gezondheid, gedrag en fokken van honden. Door op de titel te klikken opent u het bijbehorende artikel. Deze heb ik mogen overnemen van de website van Genetic Counselling Services, het expertisecentrum voor de fokkerij en houderij van gezelschapsdieren, waarvoor mijn hartelijke dank. Ook voor het onderzoek naar von Willebrand Disease kunt u bij GCS terecht. Mocht u naar aanleiding van de artikelen vragen hebben of meer willen weten, aarzelt u dan niet contact met mij of GCS op te nemen.

Wat is Genetic Counselling Services

Genetic Counselling Services (GCS) haakt in op het gedachtegoed van o.a. prof. dr. W.K. Hirschfeld. Deze wilde het diergeneeskundig onderzoek dichter bij de praktijk van de (ras)hondenfokkerij brengen, en een brug slaan tussen wetenschap en kynologie. GCS zet deze traditie voort door actuele wetenschappelijke inzichten handen en voeten te geven voor de praktijk van de fokkerij en de houderij van gezelschapsdieren. GCS richt zijn dienstverlening niet alleen op (ras)honden, maar ook op andere diersoorten die in de hobbysfeer worden gehouden.

Laatste wijziging 03-08-2017 17:12:57.  ©Bob Eskes